Twee keer per jaar is het mogelijk om examens af te leggen. Tijdens het winterexamen worden alle examens afgenomen met uitzondering van het colbert van Coupeuse I. Tijdens het zomerexamen worden alle examens afgenomen behalve Coupeuse II en Lerares II. De winterexamens vinden plaats eind januari of begin februari, de zomerexamens vinden plaats in de laatste volle week van juni. Per examenperiode kan slechts aan één examen deelgenomen worden. De examens worden gehouden te Utrecht, Nieuwe Gracht 41 (Volksuniversiteit).

Aanmeldingsprocedure
Voor de aanmelding is een origineel uittreksel uit het bevolkingsregister (met het huidige adres) nodig. Voor eventuele vrijstellingen dient een kopie van de cijferlijst toegevoegd te worden. Aanmelding en overmaking van het examengeld moeten vóór de respectievelijke data 1 april /1 november binnen zijn. Voor de kosten van examens verwijs ik naar de website van Danckaerts.

Examendata voor 2017 en 2018
Zomerexamen: donderdag 22 juni, vrijdag 23 juni, maandag 26 juni en evt. dinsdag 27 2017
Winterexamen: vrijdag 2 februari en zaterdag 3 februari 2018
Zomerexamen: donderdag 21 juni, vrijdag 22 juni, maandag 25 juni en evt. dinsdag 26 juni 2018